Фонд за градско развитие София
93 032 031 общ ресурс в лева
89 352 374 отпуснато финансиране
(в лева - към 31.12.2023)
15 финансирани проекти
Фонд за градско развитие Юг
237 260 304 общ ресурс в лева
241 776 112 отпуснато финансиране
(в лева - към 22.12.2023)
52 финансирани проекти
Фонд за устойчиви градове обединява опита и експертизата на: