Фонд за градско развитие София
134 237 288 общ ресурс в лева
60 276 977 одобрено финансиране
(в лева - към 01.07.2022)
14 одобрени проекти
Фонд за градско развитие Юг
208 135 593 общ ресурс в лева
184 906 924 одобрено финансиране
(в лева - към 01.07.2022)
48 одобрени проекти
Фондът на ваша страна
Фонд за устойчиви градове помага на проекти за градско развитие, екологична и финансова устойчивост
ERDF financial instruments in action: Urban Development in Bulgaria
Интегриран подход за обновяване на градската среда - Парк "Възраждане", София
Фонд за устойчиви градове обединява опита и експертизата на: