Фонд за градско развитие София
89 210 472 общ ресурс в лева
89 210 472 отпуснато финансиране
(в лева - към 31.12.2023)
17 сключени договора
Фонд за градско развитие Юг
236 455 837 общ ресурс в лева
236 455 837 отпуснато финансиране
(в лева - към 31.12.2023)
59 сключени договора
Фонд на фондовете представи резултати и ефекти от изпълнението на финансовите инструменти за периода 2014-2020
Фондовете за градско развитие по ОПРР 2014-2020 са най-мащабният и комплексен дългов финансов инструмент в портфолиото на ФнФ
21 Май 2024
Първата градска градина в България бе успешно реновирана със средства от Фонд за устойчиви градове
Обектът е финансиран в рамките на заем за подобряване на градската среда на община Пловдив
22 Апр 2024
С официална церемония бе открита обновената сграда на Камерна опера и Народно читалище Н. Й. Вапцаров-1866 в Благоевград
Изпълнените дейности по проект “Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище “Н. Й. Вапцаров-1866 в Благоевград“ осигуряват по-добри условия както за зрителите, така и за артисти и служители.
12 Апр 2024
Фондът на ваша страна
Sustainable Cities Fund Fi-compass Showcase 2023
ERDF financial instruments in action: Urban Development in Bulgaria
Интегриран подход за обновяване на градската среда - Парк "Възраждане", София
Фонд за устойчиви градове обединява опита и експертизата на: