Формуляри и документи

Пълния пакет с документи за кандидатстване за финансиране на Вашата проектна идея може да свалите от следните линкове (моля изберете съобразно програмата за архивиране на файлове, която използвате):

Формулярът за кандидатстване, приложенията и изискуемите документи се подават на хартиен и електронен носител в централния офис на Фонд за устойчиви градове:

Централен офис на ФУГ:
1000 София, ул. „6-ти септември“ 1, етаж 3

или в клоновете на ОББ по населени места, описани в следния списък.