Фонд за устойчиви градове финансира първата фабрика за нитрилни ръкавици в България

Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за проект „СТАРТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФАБРИКА ЗА НИТРИЛНИ РЪКАВИЦИ“ на ППС МАНУФАКЧЪРИНГ АД. Одобреното финансиране е в размер на над 12 млн. лв., от които над 7 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът има за цел да се създадат условия за производство на висококачествени нитрилни ръкавици чрез изграждане на модерна фабрика, включваща автоматизирана производствена линия. По проекта се планира да се осъществи поръчка и монтаж на автоматичната линия, доставка на сурови материали, производство и дистрибуция. Това ще бъде първата подобна фабрика в Европа.

Поради кризата с COVID-19, консумацията на нитрилни ръкавици в световен план в периода 2021-2025 се очаква да се покачва, а нарушените вериги на доставки, скъпият транспорт и невъзможността за стабилно планиране водят до недостиг и спекулативно високи цени. В допълнение, търсенето на нитрилни ръкавици на световния пазар, отбелязва силен ръст поради повишените санитаро-хигиенни изисквания от местните власти и международните регулатори както в индустрията (хранително-вкусова, автомобилна и др.), така и в сектора на здравеопазването.

На 6 юли 2021 г. се състоя официална церемония за връчване на удостоверението за инвестиция клас А на ППС МАНУФАКЧЪРИНГ АД от страна на БАИ. На събитието присъства кметът на Пловдив Здравко Димитров, който подчерта значимостта на проекта за икономиката на града и обеща съдействие и занапред.  

Изграждането на проекта в Южната производствена зона на община Пловдив ще допринесе за диверсификацията на портфолиото на произвежданите продукти и услуги, ще повиши заетостта, ще развие нови специалисти нужни за управлението и развитието на продуктовата гама. Подобно производство от стратегическо за страната значение на територията на община Пловдив, ще даде възможност община Пловдив да заяви своето място като лидер сред общините при производство на лични предпазни средства.

Проектът съчетава мерки за насърчаване на производствения потенциал, иновациите, споделянето на ноу-хау и ще въздейства за:

  • Създаване на нови работни места в тясно специализиран отрасъл с висока добавена стойност;
  • Подобряване на конкурентоспособността и попълване на недостига с висококачествени продукти, произведени в България;
  • Изграждане на необходимата инфраструктура и облагородяване на запуснат индустриален терен за насърчаване на икономически дейности