Фонд за устойчиви градове финансира втори етап на Търговски център Ямбол

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: RETAIL PARK YAMBOL – етап 2 с „ТРЕЙД ЦЕНТЪР ЯМБОЛ“ ООД. Одобреното финансиране е в размер на 1 170 000 лв., от които 690 300 лева са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Целта на втората фаза на проект RETAIL PARK YAMBOL е разширяването с нови допълнителни търговски и складови площи от над 2000 м2 на територията на реализирания  Retail Park Yambol. Търговският комплекс стартира дейността си през ноември 2020 г. и се радва на значителен интерес от жителите и гостите на града. Като част от проекта е реализиран и моста, свързващ  ЦГЧ и ж.к. Васил Левски в гр. Ямбол. 

Новите площи ще бъдат заети от търговски вериги, които към момента не присъстват в гр. Ямбол, а също така ще бъде осигурена и необходимата инфраструктура за развитие на съществуващите наематели, насочена към задоволяване на по-високото от очакваното търсене. Добавянето на новите наематели ще разшири продуктовия микс в комплекса.

Социалните и икономически ефекти от изпълнението на проекта са значими за целия регион и Фаза 2 от него надгражда само над постигнатите ефекти от изпълнението на първата фаза на проекта. В допълнение:

  • оползотворяването на свободни площи от терена за нови и модерни търговски сгради, ще насърчи икономическите дейности и ще подобри градската среда;
  • навлизането на големи търговски марки ще създаде нови работни места и подобрена конкуренция.