Фонд за устойчиви градове ще финансира изграждането на нова хладилна база в гр. София

Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за проект „Хладилна база Булкарто“ на БУЛКАРТО ЕООД. Одобреното финансиране по проекта е в размер на над 8,3 млн. лв., от които над 4,4 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът предвижда изграждането на композиция от три отделни сгради с общо РЗП от над 3 000 кв. м., включващ складово-административна сграда и два отделни хладилни склада с общ капацитет от 8 000 палета. Обектът е ситуиран в близост до Софийски околовръстен път, в район където е започнало обособяването на множество логистични и складови бази. С изграждането на обекта ще се допринесе за облагородяването на района и същевременно ще подпомогне и намаляването на автомобилния и най-вече товарния трафик в границите на град София и изнасянето му в периферията на града в близост до съществуващите транспортни връзки. По този начин ще се намали замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, характерно за промишления транспорт.

В изпълнение на проекта ще бъде облагороден изоставен към настоящия момент терен с обща площ от над 1,1 хектара. Съчетавайки всички предвидени дейности, реализацията на проекта ще спомогне за:

  • Облагородяване на градската среда и изграждане на липсваща инфраструктура в приоритетен район;
  • Извеждане на част от товарния трафик извън границите на гр. София;
  • Създаване и организация на озеленени пространства;
  • Изграждане на нови площи модерни хладилни складове, които да се използват от фирми, търгуващи с хранителни стоки;
  • Създаване на нови работни места – в резултат от изпълнението на проекта „Булкарто“ ЕООД ще назначи допълнително 20 нови служители, които ще работят в хладилната база.