Стартира обновяването на Планетариум Смолян

Днес, 07.10.2021 г., официално бе направена първа копка по проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, който има за цел обновяване на сградата на Планетариума в град Смолян- най- големият планетариум в България, построен през 1975 г.

Проектът е насочен към въвеждането на мерки за енергийна ефективност и технологично обновяване на Планетариум Смолян, като се предвижда основно обновяване на Звездната зала и Обсерваторията, състоящо се в замяна на морално и технически остаряло оборудване с такова, отговарящо на съвременните изисквания за подобен тип обекти- нов телескоп, интерактивни екрани, изложбени табла. В рамките на проекта ще бъдат преоборудвани и част от останалите помещения- киносалон, фоайе, кабинети и кръжочни зали, съответно с озвучителна система, екрани, табла и седалки, както и ще бъде обособен нов посетителски център, оборудван с реалистичен макет на Луната.

Г-жа Марияна Хаджигенчева, Директор на Планетариум Смолян, подчерта, че Звездната зала на Планетариума ще бъде оборудвана с модерна техника, идентична на тази в най- моделните и големи зали в света.

Стойността на инвестицията по проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“ в размер на 4 156 302 лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа - заемно финансиране от ФУГ в размер на 1 499 878 лв., от които 884 928 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, и безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 656 423.36 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на оперативната програма.