Първа копка по проект „Кремиковският манастир – духовният център на софийската Света гора”

На 14 ноември 2021 г. се състоя първа копка по проект „Кремиковският манастир – духовният център на софийската Света гора”. По повода се състоя официална церемония и бе отслужен молебен на Белоградчишкия епископ Поликарп.

Дългоочакваният проект предвижда  изграждане на северно манастирско крило на Кремиковски манастир “Св Великомъченик Георги Победоносец” с музей, културно-информационен център на “Софийската Света гора”, прилежащи манастирски помещения, както и на манастирски работилници за мед, за сладка и сиропи и за вълна ще бъдат част от новите сгради. В допълнение е планирана реставрация на стенописи в средновековна църква „Свети Георги” и консервация, реставрация и социализация на археологически структури.

Проектът на обща стойност 9.83 млн. лв. ще бъде реализиран с комбинирано финансиране чрез БФП и финансов инструмент  - Фонд за градско развитие София по линия на приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020. Размерът на безвъзмездната помощ е 7 921 086 лв., а заемното финансиране от Фонд за устойчиви градове е в общ размер на 1 829 403 лв., от които 59% предоставени от ОПРР чрез Фонд на фондовете. За изпълнението на проекта е избран е изпълнител на инженеринг – ДЗЗД „Манастирите“.

Основната цел на проекта е създаването на цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности. Чрез реализацията на проекта ще се създадат предпоставки за развитието на Кремиковския манастир като център на Софийската Света гора чрез събирането на едно място на информация за всички манастири и нейното експониране в информационния център. В допълнение, ще се създадат условия за разширение на настоящите му функции в посока развитие на религиозния и културно-познавателен туризъм.