Откриване на обновеното общежитие - блок № 15 на Национална спортна академия „Васил Левски“ в столицата

На 11.01.2022 г. в присъствието на  акад. Николай  Денков - Министър на образованието и науката, Радостин Василев -  Министър на младежта и спорта,  Иван Ченчев - председател на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, много студенти, преподаватели и партньори, се проведе събитие за официалното откриване на обновеното и реновирано общежитие - блок № 15 на Национална спортна академия „Васил Левски“.

Реализацията на  инвестицията допринесе за  подобряване  условията и комфорта на живот  на студентите, съществено  намаление на енергийните разходи, подобряване на облика на градската среда в Студентски град.  Ремонтните дейности включват пълна реновация на сграда, която не бе ремонтирана последните 50 години,  с поставяне на нова дограма и топлоизолация, цялостно обновяване на отоплителната инсталация, осветлението и асансьорите. Поставени са системи за пожароизвестяване и видеонаблюдение. Реновирани са стаите, санитарните помещения и баните.

Проектът „Обновяване на студентско общежитие на НСА "Васил Левски" Блок 15 в Студентски град, гр. София“, на обща прогнозна стойност от 3.68 млн. лв., е реализиран с подкрепата  на финансов инструмент - Фонд за градско развитие София в рамките на  приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, дейност  „Енергийна ефективност на студентски общежития“. Одобреното заемно финансиране от Фонда за устойчиви градове е в размер на 3.03 млн. лв., като след приключване на проекта, в резултат на икономии е редуцирано  до 2.95 млн. лв

Ректорът на НСА  проф. Николай Изов запозна присъстващи с резултатите  и благодари на Фонда за устойчиви градове, УО на ОПРР и всички партньори за успешната реализация на проекта за цялостно обновяване на студентското общежитие и осигуряване на условия на живот и учене на студентите, сравними с европейските стандарти.