Фонд за устойчиви градове планира близо 100 млн. лв. финансиране за градско развитие в София и големите градове от Южна България през 2022 г.

През 2022 г. Фонд за устойчиви градове очаква да договори финансиране на стойност близо 100 млн. лв. за реализирането на проекти за градско развитие, насърчаване на икономическите дейности и подкрепа за зелена трансформация в София и допустимите градове от Южна България. Фондът изпълнява най-мащабния финансов инструмент на Фонд на фондовете – Фонд за градско развитие (ФГР) по Оперативна програма „Региони в растеж“ за периода 2014 г. - 2020 г. със срок за изпълнение на инвестициите 31.12.2023 г.

Фонд за устойчиви градове отчита значителен напредък на база резултатите от дейността си през 2021 г., като към началото на 2022 г. са сключени 64 договора за финансиране на 56 проекта на обща стойност близо 218 млн. лв. Сред тях са проекти за подобряване на градската инфраструктура, за реновиране на музеи, галерии, театри, читалища, както и проекти с визия за иновативно бъдеще на частни компании.

„Винаги сме вярвали, че има много проектни идеи за устойчиви инициативи с фокус върху бъдещето, местното развитие и зеления преход. Важното беше да стигнем до първите реализирани проекти, защото резултатите са заразяващи. Иска ни се натрупаният опит да доведе до още по-гъвкави и широко скроени финансови инструменти, които да отворят път за още инвеститори и техните добри проекти“, споделя Стоян Ставрев, управител на Българска консултантска организация.

Фондовете за градско развитие набират активно проектни идеи от 2019 г., като от началото на 2021 г. могат да финансират проекти на публичните власти, които не са приходо-генериращи, но имат икономически ползи за местната общност. Така допустимите общини могат да подобрят своята улична, велосипедна и пешеходна инфраструктура, да изградят нови публични пространства или да разширят зелените площи, в отговор на новите реалности.

Сред реализираните до момента проекти с финансиране от Фонд за устойчиви градове са: изграждането на Центъра за съвременно изкуство и библиотеката и реконструкция на Културен дом НХК на община Бургас, разширяване на парк „Възраждане“ с комплекс „Възраждане“ и внедряване на мерки за енергийна ефективност в студентско общежитие на НСА „Васил Левски“ в София, логистични бази и търговски центрове на частни компании. В процес на изпълнение са проекти за изграждане на публична зарядна инфраструктура за електрически превозни средства в София и Южна България, за реконструкция на Зоопарк Стара Загора, за градска инфраструктура в Пловдив, за обновяване на културни обекти в Кюстендил, Ямбол, и др.

В края на изминалата година един от изпълнените обекти за развитие на културно-историческото наследство, финансиран от Фонд за устойчиви градове с комбинирана подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. - Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“, спечели първа награда в категория „Проекти, свързани с развитието на градовете“ на конкурса „Сграда на годината България 2021“. Център за съвременно изкуство и библиотека на община Бургас е победител за 2021 г. в категорията за „Най-иновативен обект по Оперативна програма „Региони в растеж“, а също така получи и международно признание, като бе избран сред примерите за успешни проекти, реализирани с финансови инструменти от Fi-compass - звеното за финансови инструменти на Европейската инвестиционна банка.

„Нищо не носи такова удовлетворение, като думите на инвеститорите: Фонд за устойчиви градове е мястото, където С вас и ЗА вас търсят решение. Ако имате идея – споделете я. Мотивирани и компетентни хора ще се опитат да помогнат за реализацията й и ще извървите заедно трудния и дълъг път“, споделя Надя Данкинова – изпълнителен директор на Фонд за устойчиво градско развитие, и допълва „Променяме градовете, но едновременно с това и мисленето и нагласите за смисъла от финансовите инструменти и екипната работа.“

За финансиране през 2022 г. могат да кандидатстват общини, публични търговски дружества и частни компании, с проектните си идеи за развитието на градската среда в следните направления:

  • подобряване на качеството на градската среда - паркове, зоопаркове, детски площадки, пазари, градски площади, велоалеи, алеи и тротоари и др.;
  • развитие на културна инфраструктура - културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, изложбени зали и др.;
  • развитие на спортна инфраструктура (за масов спорт) - спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони, и др.;
  • инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие – регенериране на бивши индустриални и промишлени зони, строителство и реновация на бизнес и индустриални зони, логистични и ритейл паркове, техническа инфраструктура и др.
  • развитие на екологичен и устойчив градски транспорт - планове за управление на движението и ИТС, улични мрежи, паркинги, зарядни станции и др.;
  • повишаване на енергийната ефективност в студентски общежития.

Проектните идеи е необходимо да имат ниво на проектна готовност, което да дава увереност в усвояване на заема и изпълнение на проекта до 31.12.2023 г.

„Проектите, които финансираме, са с по-ниска от средната възвращаемост, което налага много прецизен анализ и често излизане извън обичайната рамка. За да могат да бъдат реализирани успешно, програмата предлага дълги срокове (до 20 години), много атрактивна цена и гаранция за част от проекта. Същевременно въздействието на тези проекти върху средата, в която живеем, е забележително и ни дава силна мотивация да продължим в тази посока. Сигурна съм, че финансови решения, подкрепени с инструменти като този на Фонда за градско развитие, имат бъдеще. Ако имате добра идея, не се колебайте да ни потърсите.“, споделя Дияна Димитрова, директор дирекция „Корпоративна дистрибуция“ на ОББ.

Екип с висока експертиза, мотивация и отдаденост на каузата за устойчива промяна на регионите и страната ще консултира и подкрепи добрите проектни идеи. Повече информация за инициативите и какви са стъпките по кандидатстване, могат да бъдат намерени на www.citiesfund.bg