Приключи реновацията на Зоопарк Стара Загора

Първият мащабен ремонт от създаването на Зоопарка през 1957 г. е изцяло завършен. По проекта е цялостно обновена инфраструктурата на цялата зона на Зоопарк Стара Загора в съответствие със стандартите за отглеждане на животни и повишаване привлекателността му за посетители. Преустроени и разширени са клетките за животни,  поставени са нови мрежи и дървени обшивки. Изцяло са подменени ел. инсталация, канализация и водопровод. В рамките на проекта е изградено ново съоръжение с обучителен корпус, където ще има възможност за работа с деца и изнасяне на обучителни беседи.

Строителните дейности са приключени с Акт 15 в края на януари 2022 г., като предстои назначаване на Държавна приемателна комисия, както и кандидатстване за издаване на Лиценз на зоопарка по Закона за биоразнообразието. Очакванията са напролет зоопаркът да бъде отворен за старозагорци и гостите на града.

Проектът е изпълнен с финансиране от Фонд за устойчиви градове в размер на 4,2 млн. лв., от които 2.48 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

От 2014 г. Зоопарк Стара Загора има статут на спасителен център по смисъла на Конвенцията за търговия със застрашени видове от CITES. Зоопаркът в Стара Загора е вторият в страната след Софийския зоопарк. На площ от 70 дка могат да се видят над 400 животни, от 80 вида, от почти всички континенти. Към момента се водят преговори за допълване и обновяване на видовото разнообразие.