Фонд за устойчиви градове представи напредъка с финансираните проекти в Бургас и региона пред бизнеса и местната власт

Фонд за устойчиви градове участва със свои представители в рамките на събитието "Среща на бизнеса в Бургас и региона", която се проведе на 28 април 2022 г. в Гранд - хотел & Спа Приморец. "Капитал Градове" е платформа за дискусии за развитие на местните икономики и на важните градски центрове на България, която се състои от поредица специални регионални издания и дискусии с бизнеса и местната власт.

В панела „Новите дрехи на Бургас: как се променя градът“ Ива Петкова от Фонд за устойчиви градове представи четирите проекта за културна  инфраструктура и развитие на културното наследство, финансирани с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от Фонд за устойчиви градове и БФП по ОПРР 2014-2020. Проектите са в унисон със стратегическите документи на Бургас, които целят диверсифициране на икономическите дейности  и преодоляване на сезонния характер на туризма.

Културен дом НХК и Център за съвременно изкуство и библиотека функционират от началото на 2021 г. като дадоха тласък на възстановителен процес и съдействаха Бургас да бъде отличен за пореден път за качеството и комплексния замисъл на своите проекти. Проектите в процес на изпълнение са с акцент върху развитието на културно наследство - за реновация на Етнографския музей и интегрирания туристически проект, включващ о-в Света Анастасия, Ченгене скеле, Акве Калиде и храма „Св. Св. Кирил и Методий“. Недвижимите културни ценности са с висок потенциал за развитие на целогодишен културен туризъм, но имат необходимост от специализирани дейности по консервация, реставрация и експониране, както и изграждане на обслужваща инфраструктура.

Проектите на частни проектни инициатори – като Център за архивиране и дигитализация на „С-ТРЪСТ ГРУП“ и изграждане на публична зарядна инфраструктура в Бургас на “Елдрайв Чарджинг“, са примери за дигитална и зелена трансформация, случващи се близо до гражданите с участието както на публични, така и на частни средства. Стремежът на Бургас е да се развива като интелигентен, зелен и устойчив град, привличайки нови бизнес модели и развивайки местните иновационни екосистеми. В заключение Ива Петкова посочи, че потенциалът за реална трансформация на градовете е функция на по-активното гражданско включване  и подобряване на регулаторната рамка.

Акценти от събитието може да откриете тук.

Целият разговор по време на панела може да проследите тук.