Фонд за устойчиви градове ще подкрепи община Перник при справянето с последствията от Covid- 19

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект "Оборотен кредит за справяне с последствията от Covid-19". Одобреното финансиране е в размер на 1 865 000 лв., от които 1 100 350 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Средствата по проекта се предоставят съгласно Допълнително споразумение №2 към Оперативно споразумение №ОС-3/20.09.2018 г., подписано между ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове“ и ФМФИБ ЕАД.

Чрез предоставените финансови средства, община Перник предвижда да подпомогне оперативната и административна дейност на културни обекти и спортни клубове на територията на общината. В допълнение, общината ще подкрепи дейността на ОП “Общинска собственост, спортни и туристически обекти“ за издръжка на спортни обекти на територията на общината.

Реализацията на проекта ще подпомогне културната и спортна дейност на територията на общината, което ще осигури нормалното функциониране на същите дейности по време и след пандемията Covid- 19 и ще подпомогне социалното включване на уязвими групи в град Перник.