Фонд за устойчиви градове финансира строителство и развитие на Ритейл Парк Сливен

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект „Строителство и развитие на Ритейл Парк Сливен“ с “РИТЕЙЛ ПАРК СЛИВЕН“ ЕООД. Одобреното финансиране е в размер на 12 916 320 лв., от които 7 620 629 лева са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Търговският комплекс ще включва 12 обособени помещения за търговски обекти, зелени площи, детска площадка, зони за отдих с ресторант и кафе и голям паркинг. В допълнение, проектът предвижда и допълнителни интервенции за подобряване на градската среда – изграждане на обществен паркинг за свободно ползване от всички жители на града.

Към настоящия момент теренът, ситуиран в индустриална зона на Сливен, е изоставен и не се вписва околната градска среда. Той е съседен на спортен парк Юнак,  благоустроен с финансиране от ОПРР 2007-2013 г.  С реализирането на проекта ще се подобри цялостната визия на тази част от града, допълвайки резултатите от  инвестициите със средства от ОПРР.

Изграждането на търговския парк се очаква да има положителен социален ефект и ползи за обществото и икономиката в гр. Сливен. В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат открити и допълнителни над 150 работни места в гр. Сливен, след стартирането на работата на новопостроените обекти. Това е четвърти ритейл парк, финансиран със средства от Фонд за устойчиви градове след реализираните в Ямбол, Дупница и Панагюрище.