"Бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз и възможностите за градско развитие на София" с участието на Фонд за устойчиви градове

На 15 октомври 2018 г. в „Бална зала” на хотел „ИнтерКонтинентал” се състоя среща–дискусия на тема „Бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз и възможностите за градско развитие на София“, организирана от Областен информационен център – София, част от националната кампания на мрежата от Областни информационни центрове, провеждана през месец октомври.

В първата част на форума евродепутатът г-н Андрей Новаков, в качеството на главен преговарящ по основния регламент за ЕСИФ след 2020 г., очерта бъдещата Кохезионната политика, както и представи конкретни предложения на Европейския парламент по рамката на следващия многогодишен бюджет на ЕС, зададена от Европейската комисия.

Г-жа Светослава Георгиева, изпълнителен директор на „Фонд мениджър финансови инструменти в България (ФМФИБ)“ ЕАД представи ролята на фонд на фондовете при структуриране на финансовите инструменти, различните възможности за финансова подкрепа, както и основни специфики на финансовия инструмент за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Г-жа Надя Данкинова и г-н Стоян Ставрев от Фонд за устойчиви градове разказаха за предизвикателствата пред новоизбрания фонд за градско развитие на София, който разполага с ресурс от над 130 млн. лв. за инвестиции в градското развитие и туризма и културното наследство на столицата. В резултат от дискусията бе утвърдено разбирането, че подкрепата с безвъзмездната финансова помощ остава най-съществения елемент на Кохезионната политика, но финансовите инструменти съдействат за компенсиране на недостига на публичните средства с мобилизиране на частен ресурс и са двигател за изпълнение на финансово устойчиви проекти с висок обществен ефект.

В последния панел експерти на Фонд за устойчиви градове извървяха пътя от проектната идея до сключване на договор за финансиране и изпълнение на устойчиви градски проекти. Представен бе натрупания опит от Фонд за устойчиво градско развитие, един от партньорите във Фонд за устойчиви градове (ФУГР), като фонд за градско развитие по инициативата JESSICA за периода 2007-2013 г. Г-н Стефан Спасов, изпълнителен директор на Е-мобилити, краен получател на финансова подкрепа по JESSICA, сподели как заемът от ФУГР е подпомогнал за успешното утвърждаване на споделената електрическа мобилност в столицата, както и конкретни впечатленията от работата си с фонда.