Зоопарк Стара Загора приветства първите си посетители!

На 25.06.2022 г. официално бе открит новообновеният Зоопарк в град Стара Загора. Проектът за реновирането на Зоопарка е на стойност 4,25 млн. лв., като одобреното финансиране от страна на ФУГ е в размер на почти 4,2 млн. лв., от които 2 477 964 лв. са съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020. Чрез реализацията на проекта, Зоопаркът добива съвременен облик, като съчетава зони за отдих и забавления и предоставя възможност за практикуване на научно- изследователски дейности.

Кметът на община Стара Загора, г-н Живко Тодоров, поздрави присъстващите на церемонията и заяви:

„Благодаря на “Фонд за устойчиви градове“ за предоставеното финансиране, което спомогна да бъде обновен този така важен за всички старозагорци обект. Вярвам, че зоопаркът ще бъде любимо място за жителите на града, най- вече за най- малките посетители“.

Гости на церемонията по откриването на Зоопарка бяха още Мария Динева – председател на Общински съвет, общински съветници и зам.-кметовете на Стара Загора, проф. Тодор Стоянчев – декан на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет, Мариана Петкова - представител на “Фонд за устойчиви градове“, Камен Славов - член на Съвета на директорите на Фонд мениджър на финансовите инструменти за България и ръководителят на проекта от страна на община Стара Загора Цанка Ганева.

Зоопаркът в Стара Загора е създаден през 1957 и е вторият в страната, след Софийския зоопарк. На площ от 70 дка могат да се видят над 400 животни, от 80 вида, от почти всички континенти.