Летният театър в Стара Загора посрещна Лили Иванова за първи концерт

Завърши обновяването на пореден знаков обект за община Стара Загора  – Летният театър в парк „Митрополит Методий Кусев“. Музикалната сцена посрещна вечерта на 6 септември първия си изпълнител – емблемата на българската музика Лили Иванова пред над 1600 души публика. 

Летният театър е открит през 1959 година.  Разположен е в югоизточната част на парк „Митрополит Методий Кусев”, който е паметник на парковото и градинското изкуство с категория „национално значение“. Общата стойност на проекта е 3.07 млн. лева, като Фонд за устойчиви градове осигури финансиране от  2 935 882 лв., от които 1 732 170 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Основната цел на проекта е да се запази съществуващата симбиоза между открития театър и заобикалящата го зеленина, давайки възможност за провеждане на концерти, спектакли, фестивали, оперни и театрални постановки и други прояви от културен характер. Строителните дейности в рамките на проекта включват изграждане на пергола с решетъчна структура, част от която е ажурна, максимално щадяща към съществуващата дървесна растителност. Изградена е нова сцена, подменени са седалките, разширени са обслужващите помещения под сцената. В допълнение, е изградена достъпна среда със зона за хора в неравностойно положение.

Подобрените условия в резултат от изпълнението на проекта се очаква да допринесат за повишаване качеството и разнообразието на предлаганите от Летен театър Стара Загора услуги. До края на лятото се очакват още няколко големи концерта, а вече има запазена и дата за музикално събитие през лятото на следващата година.