Фонд за устойчиви градове финансира изграждането на многоетажен паркинг в кв. Надежда, София

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за София подписа Договор за финансиране на проект: „ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕТАЖЕН ПАРКИНГ В „КВ. НАДЕЖДА“ със „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД. Одобреното финансиране е в размер на 4 400 000 лв., от които 2 596 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Общият бюджет на проекта е 6,31 млн. лв.

Проектът адресира един от ключовите проблеми на столицата, свързан с недостатъчна инфраструктура за паркиране на автомобили. Предвижда се изграждане на модерен, автоматизиран паркинг за платено паркиране в ключов район на Столична община с наличие на множество жилищни и обществени обекти. Сградата е четириетажна с РЗП 7 990.84 м2 и озеленена площ от 2 324.30 м2. С проекта ще бъдат осигурени 310 автомобилни паркоместа, в т.ч. 14 места за хора в неравностойно положение и 32 паркоместа с възможност за зареждане на електрически превозни средства.

С острата нужда от паркоместа не само в район „Надежда, но и в гр. София, бизнес-потенциалът на обекта е значим с оглед продължаващата урбанизация и ръста на броя на автомобилите. В допълнение, настоящият проект отчита дигитализацията, като важна тенденция в градското развитие, като е  предвидено паркингът да функционира изцяло автоматизирано: краткосрочно или дългосрочно пребиваване до възможност за безконтактна идентификация при влизане и безконтактно плащане на излизане.

Реализацията на проекта е в посока облекчаване на ключови проблеми за район Надежда, свързани с подобряване на градската среда от гледна точка на:

  • Освобождаване на пространства за възстановяване/изграждане на зелени площи;
  • Освобождаване на площи за пешеходно движение и алтернативен транспорт и повишаване на пътната безопасност;
  • Подобряване на икономическия облик и бизнес климата на общината;
  • Създаване на условия за по-спокоен и сигурен живот в район „Надежда“ и удобства за гостите на квартала.