Фонд за устойчиви градове финансира изграждането на комплекс за спортно катерене на територията на град София

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие София подписа Договор за финансиране на проект: “Спортен комплекс и тренировъчен център “Балкан с краен получател „Дивелъпмънт Сълюшънс“ АД. Проектът в общ размер на над 16,5 млн. лв.  ще бъде финансиран със заемно финансиране от ФУГ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“, както и със собствено участие в размер на над 4.88 млн. лв. Одобреното финансиране от страна на ФУГ е в размер на 10 182 000 лв., от които 6 007 380 лева са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът има за цел изграждане на многофункционална спортна зала за спортно катерене в район Младост, в.з. Малинова долина – I част /Американски Колеж/, съобразена с най-новите тенденции и съоръжения за практикуването на този спорт. Предвижда се най-модерните съоръжения и техники за безопасност да бъдат внедрени, така че да се осигури най-висока степен на сигурност на катерачите при запазване на сложността и предизвикателността на маршрутите. По този начин ще се осигури модерна,  безопасна, екологична и устойчива локация за спорт, активен отдих и себеизграждане, предоставяща неповторимо преживяване, както за начинаещи, така и за напреднали в този спорт.

В допълнение, залата ще предлага и много съпътстващи активности и услуги, като така се гарантира цялостно, комплексно преживяване. Предвижда се към залата да има: специализиран магазин, ресторант, високо обезопасена зала с батути и различни въжени съоръжения за  забавление на малки и големи, масаж, йога и различни групови занимания. Текущото състояние на терена показва, че изграждането на комплекса ще съдейства за облагородяване на района, цялостно подобряване на градската среда и качеството на живот на населението в района.