Започна строителството на многоетажен паркинг в кв. Надежда

На 28.10.2022 г. бе направена символична „първа копка“, с която стартира строителството на многоетажен паркинг на ул. "Кирил Дрангов", кв. Надежда.  В церемонията взеха участие председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, кметът на района Димитър Димов,  изпълнителният директор на „Софийски имоти“ Димитър Шивачев и председателят на Съвета на директорите Полина Витанова, Йордан Йорданов - представител на Фонд за устойчиви градове.

Проектът се реализира от общинското дружество "Софийски имоти" ЕАД , след влязло в сила решение на Столичен общински съвет. „Това е първият паркинг по Програмата за строителство на многоетажни паркинги в кварталите на Столичната община. Днес поставяме началото на едно изключително полезно дело за район „Надежда”. Жителите квартала вместо да паркират по тротоарите и градинките, ще могат да използват този модерен паркинг”, каза председателят на градския парламент Георги Георгиев. По време на събитието бе представен умален макет на бъдещия паркинг и визуализации от изготвения работен проект.

За реализацията на проекта е сключен Договор за финансиране с Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за София. Одобреното финансиране е в размер на 4 400 000 лв., от които 2 596 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез ФМФИБ. Общият бюджет на проекта е 6,31 млн. лв., като останалите средства са осигурени от „Софийски имоти“ ЕАД.

Предвижда се изграждане на модерен, автоматизиран паркинг за платено паркиране с на четири нива с РЗП 7 990.84 м2 и озеленена площ от 2 324.30 м2. С проекта ще бъдат осигурени 310 автомобилни паркоместа, в т.ч. 14 места за хора в неравностойно положение и 32 паркоместа с възможност за зареждане на електрически превозни средства. Строителството се очаква да приключи в рамките на една година.

Това е трети проект на „Софийски имоти“ ЕАД след успешно реализираните проекти за парк и комплекс „Възраждане“. От октомври 2022 г. дружеството оперира и Централната баня в Банкя на база позитивния опит с управлението на комплекс „Възраждане“, който също е захранван с минерална вода от извора Баталова воденица.