“Ритейл Парк Сливен“ официално отвори врати за посетители

Днес, 03.11.2022 г., се състоя официалното откриване на “Ритейл Парк Сливен“. Комплексът разполага с 12 обособени помещения за търговски обекти, зелени площи, детска площадка, зона за отдих с ресторант и кафе, паркинг.  

Проектът за изграждане на “Ритейл Парк Сливен” е финансиран от ФУГ по линия на ФГР 2014-2020 г. Размерът на отпуснатото финансиране е 12 916 320 лв., от които 7 620 629 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Изграждането на парка оказва положителен социален ефект и ползи за обществото и икономиката в гр. Сливен, като открива допълнителни над 150 работни места и благоустроява терен в индустриалната зона на града, спомагайки за подобрението на цялостната визия на околността.