Фонд за устойчиви градове взе участие в информационен ден на Оперативна програма "Региони в растеж" в град Сливен

Г-жа Надя Данкинова, представител на Фонд за устойчиви градове и изпълнителен директор на ФЛАГ и ФУГР – партньори в обединението, се включи в информационното събитие, състояло се на 24.10.18 г. в заседателна зала на Общински съвет - Сливен. Събитието е част от информационната кампания за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“.

В качеството на представител на Фонд за устойчиви градове, избран от ФМФИБ за финансов посредник за Южна България, г-жа Данкинова сподели подробности около спецификите на финансиране чрез финансов инструмент и възможностите за изпълнение на устойчиви проекти за градско развитие и туризъм и културно наследство. С оглед изпълняване на заложените индикатори от страна на ОПРР за проектите, свързани с обекти на културното наследство от национално и световно значение (ПО6), г-жа Данкинова изрази решимостта на фонда за оказване на необходимото съдействие за бързо структуриране на финансирането и оценка на най-зрелите проекти.

Експертите на фонда водят интензивни разговори с потенциални кандидати за реализиране на конкретни проектни идеи. Процесът по кандидатстване ще стартира след публикуване на Покана и формуляр за кандидатстване на страницата на фонда, което се очаква в рамките на месец ноември 2018 г.

Подробности за конкретните изисквания към проектите за развитие на културното наследство може да откриете тук.

За връзка с експертите на фонда: 02/988 23 10.