Стартира обновяването на Драматичен театър „Гео Милев“ в Стара Загора

На 15.12.2022 г. със символична първа копка стартира изпълнението на проект „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“ град Стара Загора“. Началото на проекта дадоха инж. Янчо Калоянов, зам.-кмет „Устройство на територията, строителство и инвестиции“ и Крум Здравков, представител на ДЗЗД „Платеник и Комнико“ – изпълнител на СМР с водоосвещение от архим. Богослов – Протосингел на Старозагорска св. Митрополия. Стойността на инвестицията е 4 868 503 лева, като от тях собствено финансиране от страна на Община Стара Загора са 868 503 лева, а 4 млн. лева са съфинансиране от Фонд за устойчиви градове.

Строителството на театралната сграда по проект на арх. Никола Лазаров, вдъхновена от виенски барок, започва през 1912 г. и през 1914 г. новият театрален салон е вече факт. През 1990 г. сградата е обявена за паметник на културата от местно значение, като тя се намира в Археологическия резерват „Августа Траяна-Верея-Стара Загора“. Последната реконструкция на емблематичния обект за града е била преди 25 години.

Основната цел на строително-монтажните работи е постигане на по-добра енергийна ефективност на сградата, при пълно запазване на фасадната автентичност. При извършване на строителството ще бъде изпълнено и конструктивно укрепване, налагащо се поради завишените критерии за сеизмична устойчивост, както и частични реставрационни дейности, като реставрация и консервация на пластичните и декоративните елементи по фасадите и др. Проектното предложение включва и дейности по реконструкция на прилежащото дворно пространство – премахване на съществуваща открита сцена от южната тераса и полагането на нова настилка, разполагане на нова сцена на нейното място, изграждане на нови настилки около сградата и поставянето на парково осветление.

С цел модернизация на ДТ „Гео Милев“ са предвидени още подмяна на осветителната и озвучителната техника, както и вътрешно обновяване. Подменена ще бъде общата климатизация на театъра и ще бъде изградено видеонаблюдение на цялата сграда. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца. Това е четвърти проект, реализиран с финансиране от Фонд за устойчиви градове, след проектите за Зоопарк Стара Загора, Летен театър и пазар „Васил Шаханов“.