Започна модернизацията на Младежкия културен център "Георги Братанов" в Ямбол

На 3 февруари 2023 г., пред сградата на Младежки културен център "Георги Братанов“,  се проведе официална церемония "Първа копка“ за започване на строително-монтажните дейности по проект "Ремонт и модернизация на Младежки културен център“. В церемонията взеха участие кметът на община Ямбол Валентин Ревански, областният управител Георги Чалъков, председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, заместник-кметовете Енчо Керязов и Васил Александров, общински съветници, граждани.

Проектът се реализира с комбинирана подкрепа – БФП по ОПРР 2014-2020 и заемно финансиране от Фонд за устойчиви градове. Общият бюджет на проекта е 6,85 млн. лв. Одобреното финансиране от фонда е в размер на 2 839 624 лв., от които 1 657 377 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез ФМФИБ.

"Днес отново е важен ден за нашия град, защото започнаха строителните дейности на един дългоочакван и обещаван обект - Младежки културен център "Георги Братанов“. Това е едно знаково място за много от нашите съграждани, което е построено през 1972 година и се свързва както с културни, така и с много житейски събития. Винаги сме казвали, че за младите хора на Ямбол трябва да бъде най-доброто, затова вярвам, че изпълнителят на обекта, който има много опит в строителството на такива сгради, ще го изпълни по най-добрия начин и в срок“, каза кметът на Ямбол Валентин Ревански. Надя Данкинова, изпълнителен директор на фонд ФЛАГ и представляващ Фонд за устойчиви градове, коментира, че за нея е удоволствие да бъде част от събитието, защото е наясно, че желанието тази емблематична за Ямбол сграда да бъде ремонтирана датира от дълго време.

Това е пети проект на община Ямбол, изпълняван с финансиране от Фонд за устойчиви градове. В процес на изпълнение са други три проекта за културна инфраструктура -  реновацията на художествена галерия „Жорж Папазов“,  ремонт на Регионалния исторически музей и на Музея на бойната слава, както и проект за подобряване на градската среда.