Фонд за устойчиви градове спечели Showcase 2023 в рамките на Fi-campus 2023

Представители на Фонд за устойчиви градове от трите партньорските организации взеха участие в най-мащабния форум, посветен на финансови инструменти на европейско ниво - #FICAMPUS23, организиран от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Тазгодишното събитие обедини близо 400 експерти от управляващите органи на фондовете за споделено управление на ЕС, органи, прилагащи финансови инструменти, Европейската комисия, групата на Европейската инвестиционна банка и други заинтересовани страни.

Основните теми, засегнати по време на форума бяха свързани с финансиране на зеления преход, градско развитие и новият европейски Баухаус, капиталови инвестиции в подкрепа на иновативни МСП и по-големи предприятия, промени в Регламента за общите разпоредби (CPR) за периода 2021-2027 и очаквано въздействие върху изпълнението на финансовите инструменти през програмния период.

В рамките на форума бе представен позитивният натрупан опит в работата с финансови инструменти за градско развитие от страна на крайния ни получател - община Бургас, както и на партньора във фонда - Обединена Българска Банка.

Весна Балтина, заместник кмет на община Бургас с ресор „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, взе участие в панелната сесия, посветена на градското развитие и новия европейски Баухаус. Представен бе натрупаният опит на българската община в реализацията на проекти за културна инфраструктура и културно наследство - Културен дом НХК, Център за съвременно изкуство и библиотека, Ченгене скеле, наред с мащабни градски проекти на градове като Копенхаген и Манчестър. Знаковите бургаски проекти са едни от малкото, реализирани с комбинирана подкрепа – финансов инструмент и грант в две самостоятелни операции.

Весела Петкова, директор „Проектно финансиране, институционални клиенти и финансови институции“ в ОББ, бе поканена да участва в дискусия относно дълговото финансиране за зеления преход, където представи политиките на KBC и изпълняваните финансови инструменти в България с фокус фондовете за градско развитие. По време на дискусията бяха засегнати основните предизвикателства от банкова гл.т. в работата с подобни специализирани финансови инструменти – затрудненията при комбинацията на подкрепа в две операции, липсата на техническа подкрепа за продуктите за енергийна ефективност, необходимостта от дялови инвестиции в компании при по-рискови проекти.

В заключителния трети ден на форума в Брюксел представители на Фонд за устойчиви градове получиха наградата  #Showcase23 от Oana Dordain, заместник направление Финансови инструменти в DG Regio, в резултат от гласуването на участниците във форума, признание за представените резултати от реализирани проекти със средства от финансовите инструменти за градско развитие в български градове. Участието на фонда с видео може да видите тук. Другите два отличени примера са на полската банка за развитие BGK за финансиране на социалното включване и на INVEGA, латвийската банка за развитие, за подобряване на достъпа до финансиране за иновативни бизнеси и социални предприемачи.

Това е поредна, втора награда за Фонд за устойчиви градове на подобно високо европейско ниво, което ни дава увереност и мотивация да продължаваме с усилията си за подкрепа на проекти за подобряване на градската инфраструктура. Повод за гордост както за нас, така и за Фонд на фондовете и Управляващия орган е, че опитът, натрупан от изпълнението на JESSICA и Фондовете за градско развитие в България последните 10 години, е даван сред добрите примери на европейско ниво, а реализираните проекти до момента имат съществен и видим ефект върху градската регенерация.