С церемония "първа копка" стартира ремонта на Регионалния исторически музей в Ямбол

На 10 април 2023 г. се състоя официална церемония по първа копка за започване на строително-монтажните дейности по проект „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей – гр. Ямбол“. На събитието присъстваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански, председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, заместник-кметът Енчо Керязов, общински съветници, ръководителят на проекта инж. Елена Балчева.

Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране – чрез безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в размер на 1 271 596.24 лв. и финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове - 639 629.00 лв.

Проектът предвижда ремонт и модернизация на Регионален исторически музей, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на музея. Дейностите са свързани и с функционално преустройство и създаване на нова експозиционна зала чрез изграждане на пристройка. Важен елемент от нововъведенията е и изграждането на вътрешен асансьор, който ще осигури достъпност до експозициите, разположени на втория етаж на сградата.

Изпълнител на ремонтните дейности е обединението от ямболските фирми – строителната „АВС Инженеринг” на инж. Николай Георгиев и архитектурното дружество „Чертог” на арх. Георги Георгиев.

 „Първата копка“ винаги е била важна церемония при всяко едно строителство, но за нас е изключително важно колко качествено ще бъде завършен този проект. За нашия екип говоренето никога не е било голям приоритет –  най-важни са нашите действия за развитието, облагородяването и просперитета на нашия роден град, най-важна е оценката на нашите съграждани, защото делата говорят повече от хиляди думи. Искрено се надявам, че това дело ще бъде доведено до успешен край и след неговото приключване ще се поздравим и с успешното му завършване,“ каза кметът на община Ямбол Валентин Ревански.

Общо 4 проекта културна инфраструктура на община Ямбол се реализират с комбинирана подкрепа с финансиране от Фонд за устойчиви градове. В активна фаза на изпълнение са проектите за ремонт на Художествената галерия „Жорж Папазов“, както и за Младежкия културен център в града.