Фонд за устойчиви градове финансира дейности по подобряване на градската инфраструктура в град Карлово

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект "Подобряване на градската инфраструктура в гр. Карлово". Одобреното финансиране е в размер на 9 063 033 лв., от които 5 347 189 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът включва СМР дейности по следните инфраструктурни обекти на територията на града:

  1. Основен ремонт на настилки на улица “Хан Крум“;
  2. Основен ремонт на настилки на улица “Дъбенско шосе“ и част от ул. “Атанас Василев“;
  3. Основен ремонт на настилки на улица “Земеделска“ (от улица “Ген. Заимов“ до улица “Хан Крум“);
  4. Основен ремонт на настилки на улица “Парчевич“ (от улица “Водопад“ до улица “Ген. Гурко Мархолев“);
  5. Основен ремонт на настилки на улица “Опълченска“ (от улица “Водопад“ до улица “Тодор Каблешков“);
  6. Основен ремонт на настилки на улица “Криволак“;
  7. Основен ремонт на настилки на улица “Юмрукчал“ (от улица “Водопад“ до улица “Гладстон“);
  8. Благоустрояване на част от централната зона на гр. Карлово – улица “Ген. Гурко“, част от ул. “Свежен“, част от ПИ 36498.502.897 в кв. 42а, част от ПИ 36498.502.909 в кв. 42а, част от ул. “Търговска“.

Посредством реализацията на проекта на територията на град Карлово ще се подобри качеството на живот на местното население, като се допринесе за по- добрият изглед на града. Предвиденият основен ремонт на пътни артерии в града ще улесни достъпа на живущите в района, като благоустрояването на част от централната зона на града ще подобри състоянието ѝ, унифицирайки я с вече изградената пешеходна зона и реконструирания площад “20- ти Юли“.