Фонд за устойчиви градове взе участие в Urban Development Forum 2018

Г-н Стоян Ставрев, представител на Фонд за устойчиви градове и управител на Българска консултантска организация - партньор в обединението, запозна аудиторията с възможностите за финансиране на проекти за градско развитие, които предоставя Фонд за устойчиви градове. Фондът надгражда над опита на Фонд за устойчиво градско развитие по инициативата JESSICA в София.

Г-н Ставрев изтъкна предимствата на фондовете за градско развитие през настоящия програмен период, а именно – увеличен дял на публичния ресурс, предоставен от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по-изгодни условия на кредитите, разширен териториален обхват и обхват на финансираните дейности. Стремежът на Фонд за устойчиви градове е да се превърне в катализатор на публично-частното сътрудничество и да съдейства с целия наличен опит и експертиза за изпълнение на устойчиви проекти за подобряване на градската среда и публичните пространства в столицата.

Urban Development Forum 2018 е организиран от Градът Медиа Груп като платформа на градските лидери, водещи инвеститори, проектанти, строители, експерти и други участници в мащабните публични и частни проекти, които формират облика на града. На форума се представят и анализират добрите модели и практики при управлението на процесите свързани с развитието на нови градски територии, реализацията на мащабни инвестиционни проекти и създаването на жизнена и функционална градска среда.