Фонд за устойчиви градове финансира изграждането на плувен комплекс “Арена Младост“

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект "Изграждане на плувен комплекс „Арена младост". Одобреното финансиране е в размер на 17 742 657 лв., от които 10 468 168 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът предвижда изграждането на съвременен плувен комплекс, отговарящ на изискванията на Международната федерация по плуване,  в съчетание със съществуващия ограничен терен за обемно-пространствено изграждане - разположен в пространството между спортен диспансер, басейн “Младост”, зала за гимнастика към спортното училище и улица „Ясна поляна”.

Реализирането на проекта ще съдейства за професионалното спортно развитие на младежта в Пловдив, възможности за домакинство на спортни мероприятия, развитие на алтернативни форми на туризъм в града. Подобен тип спортна инфраструктура ще допринесе за повишаване качеството на живот и осигуряване на по-добри условия за спорт сред местното населението.