Фонд за устойчиви градове финансира II- ри етап на общинска програма “Моят град, моят квартал, моята улица“ в град Бургас

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект "Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства – II етап, образователна инфраструктура и зелена енергия в гр. Бургас". Одобреното финансиране е в размер на 9 300 000 лв., от които 5 487 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Чрез реализацията на проекта ще бъде подобрена физическата и жизнена градска среда в Бургас, като се реконструират и естетизират градски пространства на територията на града. Въпросната инвестиция ще допринесе за повишаване качеството на живот, подобряване на екологичната среда, решаване на проблеми за осигуряване на достъпна среда и развитието на града. Програмата „Моят град, моят квартал, моята улица“ бива ярък пример за гражданско участие при избора на проекти за подобряване на градската среда, като подобни инициативи разполагат със значителен потенциал за въздействие върху градската среда, независимо от дребния мащаб на планираните СМР.

Дейности по проекта:

  • Извършване на реконструкция и асфалтиране на участъци от улици;
  • Подмяна на бордюри и капаците на ревизионни шахти;
  • Замяна на лампи на улично осветление с енергоспестяващи и допълване с ново улично осветление;
  • Изграждане на нови места за паркиране;
  • Обособяване на кътове и зони за отдих, зони за игра и забавление за децата, зони за спорт, детски и фитнес кътове;
  • Поставяне на  градско обзавеждане (пейки, беседки, кошчета за отпадъци и др.);
  • Озеленяване и подмяна на дървета;
  • Подмяна на настилката по тротоарите с бетонови павета.

Проектът предвижда значими социални ползи, свързани с повишаване качеството на живот на населението на града чрез подобряване на инфраструктурата на град Бургас и подобряване на естетическия и модерен вид на градската инфраструктура. Ще бъдат създадени възможности за отдих, спорт и оползотворяване на свободното време на гражданите на град Бургас, като в допълнение ще бъде повишен потенциалът за развитие на туризма, като водещ сектор в региона.