Многоетажният паркинг в кв. "Надежда", София, отвори за клиенти

От 1 ноември многоетажният паркинг в район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов”, София, е отворен за клиенти. Проектен инициатор е общинското дружество „Софийски имоти“, което има опит с реализация на проекти с подкрепа от Фондовете за градско развитие с парк „Възраждане“ и  аквапарка към него. Настоящият проект е на обща стойност 6,3 млн. лв., от които 4,4 млн. лв. са заемно финансиране от Фонд за устойчиви градове, които включват средства от ЕФРР по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, предоставени чрез Фонд на фондовете. Собственият принос на „Софийски имоти“ ЕАД е в размер на 1,9 млн. лв.

Съоръжението е на 4 етажа с 310 места за паркиране, като 262 са вътрешни паркоместа. Паркингът може да се ползва за почасово паркиране, както и с абонамент за по-дълъг период от време. В допълнение, са предвидени достъпни места за паркиране за хора в неравностойно положение и 32 паркоместа за електрически превозни средства. Дружеството разглежда и възможността за  разполагане на фотоволтаици на покрива, след което ще разшири броя на местата за зареждане на електрически автомобили. Предвидено е паркингът да може да функционира изцяло автоматизирано, включително с безконтактна идентификация при влизане и безконтактно плащане на излизане. Създаден е сайт за целите на отдаването под наем: https://parking.sofimoti.bg.

Паркингът в район „Надежда“ е първият многоетажен паркинг на общинско дружество, реализиран с финансиране от ФУГ. От юли стартира изграждането на втори многоетажен паркинг в столичния район „Слатина“, до пазара „Ситняково“ на „Пазари Изток“ ЕАД, отново с финансиране от Фонд за устойчиви градове.