Стартира изграждането на нова складова база и офис площи на “Каммартон България“ ЕООД

На 24.11.2023 г.  със символична първа копка започна изграждането на нова складова база и офис площи на “Каммартон България“ ЕООД. Проектът е финансиран със заем в размер на 14,4 млн. лв., предоставен от “Фонд за устойчиви градове“ в качеството на Фонд за градско развитие София, и собствен принос от страна на проектния инициатор.

На събитието присъстваха Богдан Богданов – Министър на икономиката и индустрията, Н. Пр. Катарина Рангнит – посланик на Кралство Швеция, Зоя Паунова – консул на Кралство Швеция в България, Георги Тодоров – кмет на район “Люлин”, ръководството на Шведско- Българска търговска камара, партньори и клиенти на инвеститора. Компанията инициатор е официален представител на редица индустриални фирми от цяла Европа - разполага с клиентска мрежа от над 5 000 фирми, опериращи в различни сектори – обработка на метали, производство на мебели, обработка на дървесина, енергетика, строителство и т.н.

Проектът се изпълнява  на територията на складово-производствена зона “Модерно предградие” в град София,  върху парцел с обща площ от над 17 декара, като  включва изграждането на складови площи на две нива, площадка за товаро-разтоварни дейности, офис площи и шоурум за предлагани продукти от страна на “Каммартон България“ ЕООД.

С реализацията на проекта ще бъдат рехабилитирани и подобрени градски площи, които в момента са в изключително лошо  състояние. За да бъде подсигурен удобен достъп до имота, проектният инициатор ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота, с което ще допринесе за значителното подобряване на околното пространство и инфраструктурата на местността.