УO на ОПРР и Фонд на фондовете подписаха Финансово споразумение за реинвестиране на ресурса за финансови инструменти по ОПРР 2014-2020

На 8-ми декември 2023 г. се състоя Годишното информационно събитие на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР). В рамките на събитието Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева и изпълнителните директори на Фонд на фондовете – Павел Лисев и Бисер Петков, подписаха Финансово споразумение за реинвестиране на ресурса  по ОПРР 2014-2020.

Ръководителят на Управляващия орган поздрави фонд посредниците по ОПРР 2014-2020 - Фонд за устойчиви градове (ФУГ) за София и Южна България и Регионален фонд за градско развитие (РФГР) – за Северна България, за дългогодишната успешна работа и приноса в развитието на градската среда в България. Двата фонда работят за налагане на финансовите инструменти за градско развитие от 2012 г. с пилотната инициатива JESSICA. При нейното изпълнение се оцениха множеството ползи на финансовите инструменти, включително тяхната възвръщаемост, която позволява реинвестирането им в нови допустими проекти. Втори пореден програмен период фонд посредниците за градско развитие успяват активно да ангажират разполагаемия ресурс в допустими проекти. От старта на дейността на двата фонда през 2019 г. до момента са сключени 125 договора, от които 70 проекта на стойност над 330 млн. лв. са финансирани от Фонд за устойчиви градове за регионите София и Южна България.

По време на събитието бяха представени проекти, реализирани с подкрепа от ОПРР 2014-2020, свързани с подобрена градска среда, обновена културна, образователна, социална и пътна инфраструктура, внедрени енергоефективни мерки, развитие на обекти на културното наследство, включително реализирани с финансови инструменти и с комбинирана подкрепа. Специален акцент бе поставен върху проекта за Център за съвременно изкуство и библиотека в Бургас, който спечели престижната награда в категория „Европа по-близо до гражданите“ в конкурса Regiostars на Европесйката Комисия за проекти, реализирани с подкрепа от Кохезионната политика на ЕС. Изпълнението на обекта е финансирано с комбинирана подкрепа – БФП  в размер на 3.64 млн. лв. и финансиране от Фонд за устойчиви градове в размер на 5 96 млн. лв., от които 3.5 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, предоставени чрез ФнФ. Това е поредно отличие за проекта на община Бургас, който беше представен като добър пример за ползите от финансовите инструменти и във видеото на fi-compass, което може да откриете тук.

Изпълнителният директор на ФнФ Павел Лисев и Бисер Петков, председател на УС на ФнФ, отправиха благодарност към екипите на Управляващия орган, МРРБ, Фонд за устойчиви градове (ФУГ) и Регионален фонд за градско развитие (РФГР) за постигнатото през изминалия период. “Вярвам, че сътрудничеството ни ще продължи с надграждане и в следващата многогодишна рамка.”, заяви Бисер Петков. Павел Лисев сподели, че се очаква в първото тримесечие на 2024 г. ФнФ да подпише анекси към оперативните споразумения с действащите посредници, а от второто тримесечие средствата да са достъпни за крайните получатели при срок за инвестиране до края на 2031 г.