Обновеният Регионален исторически музей в Ямбол отвори официално врати

Официална церемония за откриване на ремонтирания и модернизиран Регионален исторически музей в гр. Ямбол се проведе на 15 декември 2023 г. Директорът на Регионален исторически музей Стефан Бакърджиев отбеляза, че това е първият основен ремонт на сградата на културната институция от 30 години насам. Реализираният проект включва дейности по цялостно модернизиране на сградата, създаване на достъпна архитектурна среда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на Регионален исторически музей (ул. „Бяло море” № 2) в Централната зона на град Ямбол.

Основна част от реновацията е свързана с разширението с нова т. нар. огледална зала, заради стъклената ѝ фасада, свързана с топла връзка със старата част на музея. След разширението музеят има възможност да приема гостуващи изложби, да бъде домакин на научни конференции, концерти и различни събития в Ямбол. Най-важното е, че вече има и подходящи условия за съхранение на експонатите, посочи директорът му д-р Стефан Бакърджиев. Сградата вече разполага с асансьор и е достъпна за хора с двигателни затруднения.

„Това е още един важен ден за нашия град, тъй като всички знаем, че този музей е символ на нашето богато културно и историческо наследство. През следващите четири години наш приоритет ще бъде развитието на културния туризъм в Ямбол“, подчерта кметът на Ямбол Валентин Ревански.

Проектът „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей – гр. Ямбол“ се изпълни в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ и е на обща стойност 1 911 225, 24лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 г. – Безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 271 596, 24 лв. и с нея е финансирано изпълнението на строително – монтажните работи и част от оборудването и обзавеждането. Останалите дейности по проекта – доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление и част от строителните дейности на обща стойност 639 629, 00 лв., са финансирани от Фонд за устойчиви градове.