Младежкият културен център в Ямбол с нов облик

На 21.12.2023 г. се проведе официална церемония за откриване на обновената сграда на Младежкия културен център в Ямбол. Младежки дом „Георги Братанов“ е създаден през 1972 г. и е един от първите младежки домове в страната, в който се провеждат инициативи и дейности за реализирането на общинската политика за младежта.

Проектното решение запазва основните параметри на сградата, като сa изпълнени дейности по функционално преустройство и създаване на нови пространства. Пред входа на Младежкия център е оформено ново пространство с подходящи размери за изграждане на временна лятна сцена. Във вътрешното пространство са обособени няколко зони за занимания на деца от различни възрастови групи, ателиета, зала за организиране на рождени дни, амфитеатър и кафене. Вторият етаж е отреден за по-големите ученици, като са заложени между 13 и 15 отделни зали – за рисуване, музикални занимания, танци, включително многофункционална зала с възможност за 180 седящи места.Ремонтът на сградата е извършен от „Главболгарстрой” АД.

По проекта е закупено и доставено оборудване и обзавеждане, което включва осветление, аудио система, мултимедийна система и др. Оборудването на концертната зала ще допринесе за повишаване на атрактивността на сградата и разширяване на портфолиото от предлаганите услуги в Младежкия културен център.

Пасарелка осъществява топла връзка между младежкия център и спортна зала „Диана”. Визията на община Ямбол е Младежкия културен център, зала „Диана“ и Градския парк със зоните си за концерти на открито, спорт, игри и отдих, да осъществят единна функционалност, като естествен завършек на потока от граждани и гости на града по улиците „Раковски” и „Цар Освободител” в Ямбол. 

Проектът е изпълнен с комбинирано финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.– чрез безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от Фонд за устойчиви градове. Общата стойност на проекта е 6 869 491,06 лева, а БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е 4 029 866, 75 лв. , като с тях с се финансира изпълнението на строително-монтажните работи. Останалите дейности по проекта – доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление и част от строителните дейности на обща стойност 2 839 624, 31 лв., са финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие – Юг по ОПРР 2014-2020.