Музеят на бойната слава в Ямбол е открит след реновацията му

На 29 декември 2023 г. с официална церемония бе открит напълно обновеният Музей на бойната слава в Ямбол. Музеят създаден, през 2013 г. по идея на инициативен комитет и родолюбивите дружества и организации в града,  е първият общински специализиран военен музей в България. Регистриран е като културна организация и от 2017 г. е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта.

Проектът обхваща дейности по ремонт и модернизиране на сградите и на прилежащото пространство, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на музея. "Днес е още един важен ден за Ямбол и изключително се радваме, че отново сме заедно, за да открием последния строителен обект за 2023 година. ", каза кметът на община Ямбол Валентин Ревански. Той изрази надежда, че обектът ще се превърне в една важна част от културния туризъм на Ямбол.

Музеят е разположен на терените на бившите "Пионерски казарми" в Ямбол. Мястото се свързва и с историята на 29-и Ямболски пехотен полк, участвал в едни от най-знаковите битки по време на Първата и Втората световни войни. Директорът на музея Живко Желязков акцентира върху ценните експонати, които притежава музея, като сред тях е един от шестте запазени в света немски танкове „Як Панцер - 4“, известни като „Майбах“. Във външната и вътрешната експозиция на музея могат да бъдат разгледани бойни машини от Балканската, Първата и Втората световна война, както и експонати от времето на социализма.

Проект „Ремонт на Музей на бойната слава“, се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ и е на обща стойност 2 369 570.60 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ в размер на  1 607 162.26 лв. и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ на обща стойност 762 408.34 лв.