Обновеният Планетариум в град Смолян официално отвори врати за посетители

На 29.02.2024 г., с официална церемония бе открит обновеният Общинският културно-образователен център Планетариум с астрономическа обсерватория в град Смолян. Планетариумът отваря врати през 1975 г., като през годините е посещавам от множество ученици и туристи от страната и чужбина.

Официален старт на церемонията бе даден от космическата Валя Балканска и гайдарят Петър Янев. На събитието присъстваха кметът на община Смолян Николай Мелемов, областният управител Захари Сираков и директорът на планетариума Цветелина Генчева.

Чрез изпълнението на проекта са въведени мерки за енергийна ефективност и е извършено технологично обновяване на Звездната зала и Обсерваторията, състоящо се в замяна на морално и технически остаряло оборудване с такова, отговарящо на съвременните изисквания за подобен тип обекти. В допълнение, са преоборудвани и редица други помещения в сградата- киносалон, фоайе, кабинети и кръжочни зали, съответно с озвучителна система, екрани, табла и седалки, както и обособяването на нов посетителски център, оборудван с модерни интерактивни устройства.

Проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Смолян и е на обща стойност 4 403 998 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ в размер на  2 904 118,79 лв. и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ на обща стойност 1 499 878 лв., включващо съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.