Реновираният “Дом на културата” в град Гоце Делчев бе официално открит

На 14.03.2024 г. официално бе открит обновеният “Дом на културата“ в град Гоце Делчев. Церемонията започна със слова от страна на г-н Владимир Москов – кмет на община Гоце Делчев и Иван Геров - председател на ОбС Гоце Делчев. На събитието присъстваха общински съветници, представители на фирмата – изпълнител на обекта, проектанти, инженери, други лица, участвали в реализирането на проекта и граждани.

В рамките на проекта бяха реализирани дейности по цялостно обновяване на сградата, както и помещенията в нея. Въведени са мерки за енергийна ефективност, изградени са системи за осигуряване на безопасност по време на провеждане на културните мероприятия и представления. В допълнение, проектът включва и доставки, монтаж и инсталиране на нови и модерни системи за озвучаване и акустика, ефективно осветление, сценична механизация и т.н. Изградена е и достъпна среда, предвидена за хора в неравностойно положение.

Проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“, се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Гоце Делчев и е на обща стойност 8 465 058,45 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ в размер на  5 474 446,45 лв. и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ на обща стойност 2 990 612 лв., включващо съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.