Културен дом “Химик“ в Димитровград с обновена визия

С официална церемония, проведена на 19.03.2024 г., бе представена новата визия на Културен дом “Химик“ в град Димитровград. Непосредствено преди прерязването на лентата, кметът на града г-н Иво Димов представи основните характеристики на проекта и дейностите, изпълнени за обновяване на фасадата и помещенията на Културен дом “Химик“. На събитието присъстваха общински съветници, представители на фирмата – изпълнител на обекта, проектанти, инженери, други лица, участвали в реализирането на проекта и граждани.

В рамките на проекта е реализиран цялостен ремонт на сградата на културния дом, включващ както външни СМР и мерки за енергийна ефективност, така и дейности вътре в сградата, насочени към конструктивно укрепване на културния дом, ремонт на всички помещения, подмяна на електрическата, отоплителната, водопроводната и канализационната инсталации, изграждане на система за видеонаблюдения и оповестителна инсталация и др. В допълнение, бе изпълнена и доставка на оборудване и обзавеждане на помещенията в  културния дом, включително нова система за театрално осветление, сценична механизация, озвучителна техника и мултимедия, библиотечно оборудване (стелажи), подвижни преградни стени под съществуващите греди, чрез които могат да се обособят отделни многофункционални пространства.

Проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“, включително прилежащи площи, гр. Димитровград“, се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Димитровград и е на обща стойност 3 888 536,91 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ в размер на  2 990 039,56 лв., заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ на обща стойност 557 865 лв.,включващо съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, както и собствен принос на община Димитровград в размер на 340 632,35 лв.