Възможностите на финансовите инструменти с комбинирана подкрепа бяха представени в Торино

По покана на Finpiemonte S.p.A Ива Петкова от Фонд за устойчиво градско развитие взе участие във второто събитие за обмяна на опит по проект #FI4INN, финансиран от Interreg CENTRAL EUROPE Programme. Събитието се състоя в периода 19-21 март в Торино, като събра над 50 представители на страните-партньори по проекта от Италия, Австрия, Чехия, Полша, Словения, Хърватска и Белгия. Основната цел на проекта е да насърчи публичните и частните финансови институции да приемат нови подходи при създаването на финансови инструменти за подкрепа на МСП и старт-ъп иновации.

В рамките на първия ден на събитието специален акцент бе поставен върху темата за комбинация на подкрепа между безвъзмездни и възмездни средства. Ива Петкова направи кратък обзор за комбинираните финансови инструменти за градско и регионално развитие в България, като представи опитът на Фонд ФЛАГ и Фондовете за градско развитие. Основен фокус на представянето бе върху поуките, научени в предишния програмен период за комбинация в две операции и нововъведенията в комбинацията за програмния период  2021-27. Паоло Заджия от Finlombarda SpA представи вижданията относно комбинираните инструменти на Експертната група на Европейската асоциация на публичните банки (EAPB) относно структурните фондове и финансовите инструменти. Както Finlombarda SpA, така и Finpiemonte S.p.A., които са изцяло публични институции, управляват средствата за финансови инструменти на ниво регион и към момента ефективно предоставят комбинирана подкрепа в една операция.

В рамките на Кохезионната политика на ЕС, Италия е сред най-активно ползващите финансови инструменти, като за периода 2021-2027 са близо 4 млрд. евро. Над 472 млн. евро от тях са предназначени за комбинация в една операция, а близо 203 млн. евро са за дялови финансови инструменти. За сравнение България е отделила близо 800 млн. евро за ФИ, от които 196 млн. евро грантове за комбинация в една операция и над 236 млн. евро за дялово финансиране. Комбинирането на грантове с финансови инструменти в единична операция е с разширен обхват за програмния период 2021-2027, давайки възможност за предоставяне на финансирането към крайните получатели по правилата на финансовия инструмент, при по-облекчени условия, обвързани с постигане на определени цели на политиките на ЕС за насърчаване на иновациите и растежа, зелена и дигитална трансформация. 

Вторият ден на събитието за обмен на опит бе посветен на представяне на развитата екосистема за иновации в региона на Пиемонте с фондация LINKS, която от 20 години работи с изследвания и иновации в рамките на Университета Политехнико в Торино, както и мащабния проект OGR извел Торино на водещо място не само в Италия, но и в Европа. Уникалният проект за реновация на над 35 000 м2 площи, днес представя уникален европейски модел на индустриална реконверсия, в която съжителстват технологии, култура, идеи и иновации.