Дворецът на културата в град Перник с нов облик

С официална церемония, проведена на 25.03.2024 г., бе официално открит новообновеният Дворец на културата в град Перник. Кметът на града, г-н Станислав Владимиров, отправи приветствени слова към присъстващите, като коментира, че ремонт с подобни мащаби по сградата на Двореца на културата не е правен от самото му откриване. В продължение, г-н Владимиров благодари на екипа от страна на община Перник, както и на присъстващите представители от страна на фирмата-изпълнител и приветства присъстващите да разгледат реновирания Дворец на културата.

Г-жа Надя Данкинова, представляващa Фонд за устойчиви градове, благодари на община Перник за гласуваното доверие към Фонда, като заяви, че проектът отговаря на съвременните политики на Европейския съюз и е в унисон с принципите на „Новия европейски Баухаус“, насърчаващ възстановяването на стари емблематични сгради, както и изпълването им с нов живот и разнообразни дейности.

Изпълнените дейности по проекта включват внедряване на мерки за енергийна ефективност за цялата сграда на Дворец на културата, ремонт на външни и вътрешни елементи на сградата, допълнителни решения за осигуряване на достъпна среда за лица с двигателни затруднения до общодостъпните зали, както и доставка на оборудване и обзавеждане за помещенията в Двореца на културата. Реализацията на проекта допринася за преодоляване на предизвикателствата, свързани с икономическите различия и недостатъчните инвестиции в инфраструктура, като ще насърчи развитието на културата, туризма и личностните контакти на територията на град Перник.

Проект „Обновяване на сградата на Дворец на културата, гр. Перник“, се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Перник и е на обща стойност 4 533 486 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ в размер на 915 218,23 лв. и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ на обща стойност 3 160 888 лв. За реализирането на проекта община Перник е осигурила и собствено участие в размер на 457 316,85 лв.