Античният град Диоклецианополис посреща първите си гости

С официална церемония, проведена на 09.04.2024 г., бяха официално открити за посетители новореставрираните археологически обекти, част от проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в Римската империя”.

Приветствени слова към присъстващите на церемонията отправи кметът на града, г-жа Ива Вълчева, която определи проекта като изключително важен за развитието на община Хисаря и определи извършените дейностите по реставрация, консервиране и експониране на обектите за изключително успешни и ценни. На събитието присъстваха още заместник-кметът Таня Марковска, ръководителят на проекта арх. Пламен Михалски, археологът Митко Маджаров, проектантът Маринела Георгиева – Трифонова, общински съветници, служители на общинска администрация – Хисаря, медии и граждани.

Дейности по проекта включват социализация, консервация, реставрация и експониране на ключови обекти от националния археологически резерват Хисар. Реализирани са КРР и укрепителни дейности по следните обекти - Римски терми, Южна крепостна порта “Камилите“ и Североизточна ъглова кула. Изпълнени са дейности по изграждане на асансьор и нова вита стълба в западната кула на порта “Камилите“, отговарящи на изискванията за достъпност на средата за лица в неравностойно положение. Монтирано е художествено осветление, като са реализирани и дейности за социализация на всеки от обектите.

Проектът „Античният град Диоклецианополис (гр. Хисаря) – перлата на балнеолечението в римската империя“ е на обща стойност 9 127 815,84 лв., финансиран чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 6 “Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ в размер на 7 660 944,84 лв. и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ на обща стойност 1 466 871 лв.