Фонд за устойчиви градове взе участие в информациона среща за финансиране на държавни и общински болници

На 04.07.2024 г. се състоя информационна среща за представяне на възможностите за подкрепа на държавни и общински болници по линия на Министерството на иновациите и растежа – чрез Българската банка за развитие и чрез Фонд на фондовете, по европейските програми „Развитие на регионите“, (ПРР),„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). В нея участваха министърът на иновациите и растежа доц. Росен Карадимов, министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева, зам.-министърът на иновациите и растежа Веселина Минчева, зам.-министърът на здравеопазването Добромира Карева, и.д. председател на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова, изпълнителният директор на ББР Илия Караниколов, изпълнителният директор и председател на УС на ФМФИБ Бисер Петков, представители на финансови посредници, както и на над 100 болници от страната.

Деляна Иванова даде подробности за нова програма на ББР, насочена към болници с над 50% държавна/общинска собственост, които предвиждат инвестиции в подобряване на инфраструктурата и медицинското оборудване за повишаване на обема и качеството на предоставяните медицински услуги. изпълнителният директор на ФМФИБ Бисер Петков сподели потенциалният достъп до близо 442 млн. лв. чрез финансовите инструменти по Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027, които са заделени за управление чрез Фондовете за градско развитие. Сектор „Здравеопазване“ е сред допустимите за финансиране от ПРР 21-27, като подкрепата с финансови инструменти може да бъде насочена към обновяване на медицинската апаратура, свързана с диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания; ново строителство на общинска здравна инфраструктура; подпомагане на общопрактикуващи лекари с фокус върху отдалечените и труднодостъпни места; мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика и др. Съществена новост за този програмен период е, че финансирането с финансови инструменти ще включва и възможност за комбинирана подкрепа с БФП в една операция.

Любомир Царев от Фонд за устойчиви градове благодари за добрата инициатива на организаторите на събитието и потвърди готовността за споделяне на наличния позитивен опит с финансиране на здравна инфраструктура по линия на инициативата JESSICA (2007-2013) в София. Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР ЕАД) управляващ Фонда за градско развитие за София по JESSICA първи подкрепи със заемно финансиране разнообразни проекти на държавни, общински и частни лечебни заведения, включително в периода на реинвестиране. Той изтъкна ползите от предоставяне на структурирано финансиране, което не само се възвръща и позволява реализацията на нови проекти, но спомага за оптимизиране на приходи и разходи и общата финансова дисциплина на крайния получател. Предстои стартиране на фазата на реинвестиране на Фондовете за градско развитие 2014-2020, като Фонд за устойчиви градове ще има възможност да подкрепи с финансиране инвестиции за подобряване на здравната инфраструктура.