Фонд за устойчиви градове взе участие в граждански диалог за финансовите инструменти и "Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС", организирано от ОИЦ - Смолян

На 26 октомври 2018 г. в залата на Областна администрация Смолян се проведе Граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. Събитието бе организирано от Областен информационен център – Смолян, с подкрепата на Община Смолян и Областна администрация Смолян, като част от Националната кампания на Мрежата от 28 информационни центъра в страната.

Евродепутатът г-н Владимир Уручев представи бъдещата Кохезионната политика 2021 – 2027 г. Петте основни цели на политиката за сближаване след 2020 г. са: по-интелигентна, по-зелена, по-добре свързана, по-социална и по-близка до гражданите Европа. Г-н Уручев посочи, че целта на Европейската комисия за новия програмен период е финансирането да бъде по-ефективно и същевременно по-опростено.

Областният управител г-н Недялко Славов представи пред присъстващите предложените промени в Закона за регионално развитие и възможност за по-активна регионална политика и по-засилена роля на регионите, с което да се намалят диспропорциите между отделните региони.

Представителите на Фонд за устойчиви градове представиха конкретните особености на финансирането, изискванията, на които трябва да отговарят проектите, както и пътя, който трябва да бъде извървян, от проектната идея до договор за финансиране.