Фонд за устойчиви градове представи възможности за финансиране в гр. Ямбол

Представители на Фонд за устойчиви градове взеха участие в граждански диалог на тема „Кохезионна политика и финансови инструменти“, организиран от Община Ямбол и Областен информационен център – Ямбол.

В рамките на събитието, състояло се на 26.10.2018 г. в хотел „Диана Палас“, гр. Ямбол, участва евродепутатът г-н Андрей Новаков, основен преговарящ по основния регламент на ЕСИФ след 2020 г. Той представи възможностите за инвестиции и развитие на България чрез европейските структурни и инвестиционни фондове  през периода 2021 – 2027 г., както и презентира конкретни предложения на Европейския парламент по рамката на следващия многогодишен бюджет на ЕС, зададен от Европейската комисия.

Във втория панел представител на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ очерта спецификите и предимствата на финансовите инструменти за градско развитие. Г-жа Надя Данкинова от Фонд за устойчиви градове представи в подробности конкретните изисквания и допустими дейности за финансиране от фонда.