„Кохезионна политика на ЕС и финансови инструменти“ в гр. Сливен с участието на Фонд за устойчиви градове

На 31 октомври в гр. Сливен представители на Фонд за устойчиви градове взеха участие в граждански диалог на тема „Кохезионната политика на ЕС и финансови инструменти“. Събитието бе организирано от Община Сливен и Областен информационен център – Сливен и е част от националната инициатива на 28-те Областни информационни центрове, посветена на популяризирането на новата многогодишна финансова рамка 2021-2027 година и отбелязването на 30 години Кохезионна политика на ЕС.

Членът на работната група на Европейската комисия за опростяване на Кохезионната политика на ЕС след 2020 г. Малина Крумова представи бъдещата Кохезионна политика 2021- 2027 г.  и основните моменти от развитието на преговорния процес.

Във втория панел г-жа Надя Данкинова от Фонд за устойчиви градове представи основните специфики на финансирането, както и конкретните стъпки за реализиране на устойчиви проекти за градско развитие и културно наследство.