Фонд за устойчиви градове взе участие в X-та юбилейна национална среща на експертите по програми и проекти в общините, организирана от Националното сдружение на общините в Република България

Представители на Фонд за устойчиви градове – г-жа Надя Данкинова и г-н Стоян Ставрев, взеха участие в последната пленарна сесия от форума: „Други възможности за финансиране на общински проекти“ и проведоха обществена дискусия за възможностите за финансиране на устойчиви градски проекти чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.

Голям интерес предизвика темата за комбинирано финансиране на проекти и основните пречки за общините при финансиране на културна и туристическа инфраструктура. Екипът на ФУГ отговори детайлно на поставените въпроси и потвърди своята готовност за пълно съдействие на общините при кандидатстване за финансиране.