Фонд за устойчиви градове взе участие в практически семинар, организиран от Националното сдружение на общините в Република България

Фонд за устойчиви градове взе участие в практически семинар „Добри практики и възможности за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие, културна инфраструктура и развитие на туристическите атракции“. Представители на ФУГ участваха във втория ден на събитието, като представиха ключовите моменти при кандидатстване по ОС 1 и ОС 6 на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Г-жа Ива Петкова и г-н Любомир Царев, представители на ФЛАГ и ФУГР – партньори в обединението Фонд за устойчиви градове, запознаха присъстващите с особеностите при кандидатстването по ОС 1 и специфичните изисквания към бизнес плана, задължителен документ при кандидатстването за финансиране от Фонд за устойчиви градове.

Г-н Добромир Василев, представител на Българска консултантска организация-партньор в обединението Фонд за устойчиви градове, представи конкретните особености на финансирането по ОС 6 и изискванията, на които трябва да отговарят проектите.

В края на събитието бяха проведени работни групи,  където представители на общините имаха възможност да получат отговори на въпроси, свързани с финансирането на конкретни проектни идеи.