Фонд за устойчиви градове участва в VI Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

Шестата национална среща на общинските предприятия и търговски дружества се проведе в Гранд хотел Казанлък в периода 21-22.02.2019 г. Теми свързани с потенциала и възможностите за по-ефективно участие на общинските предприятия и търговски дружества в стопанската дейност на общината, тези за подкрепа на инвестиционните приоритети на общините от страна на държавата и  как общинските предприятия и дружества могат да бъдат успешни бенефициенти на европейските фондове чрез прилагането на финансови инструменти са само част от темите, включени в програмата, които бяха разглеждани в първия ден на събитието.

Г-жа Надя Данкинова, в качеството си на представител на ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове", взе участие в първата работна сесия в рамките на събитието. Тя представи възможностите за финансиране, които финансов инструмент "Фонд за градско развитие" предлага. Г-жа Данкинова изтъкна и предимствата на използването на финансовия инструмент при финансиране на проекти за градско развитие, културна и спортна инфраструктура, интегриран градски транспорт, енергийна ефективност, както и проекти за развитие на туризма и културното наследство на България.

Акцент бе поставен и върху по-благоприятните и облекчени условия на финанансирането чрез заем от Фонда за градско развитие, в сравнение със стандартното банково кредитиране. Представени бяха и възможностите за комбинирана подкрепа на проекти в определени сектори чрез Безвъзмездна финансова помощ и заем от Фонда за градско развитие.