Фонд за устойчиви градове представи възможностите за финансиране на умни проекти в рамките на Smart Cities and Mobility форум

Фонд за устойчиви градове представи възможностите за финансиране на умни проекти в годишния форум SMART CITIES AND MOBILITY, организиран от Капитал. Форумът се превръща във водеща платформа в Югоизточна Европа за трансформациите в системите за мобилност и градския живот, която среща политическия, бизнес и гражданския сектори.

Г-жа Ива Петкова и г-н Кирил Величков от Фонд за устойчиви градове разказаха повече за Фондовете за градско развитие като форма на Smart Financing чрез привличане на частен капитал към оскъдния публичен ресурс, ангажиране на външна експертиза за реализацията на публично значими проекти и рециклиране на ресурса в нови проекти.

Финансирането, което може да предостави фонда е с фокус върху градското развитие и е подходящо за проекти за умни градове и мобилност, които стандартно са с по-висок риск, изискват значителна първоначална инвестиция и се нуждаят от дългосрочно кредитиране. Представен бе и опита на Фонд за устойчиво градско развитие като фонд за градско развитие по инициативата JESSICA в София и партньор във ФУГ с проекта за изграждане на мрежа от зарядни станции за електромобили в столицата. Възможностите за финансиране на умни проекти в рамките на ФУГ включват интелигентно улично осветление, системи за контролиран достъп на МПС в пешеходни зони, системи за видеонаблюдение, планове за управление на движението и ИТС, паркинг системи, електрически транспортни средства, споделена мобилност и др.

В заключение бе подчертано, че технологиите са само инструмент за постигането на целта. Без съобразяване с реалните нужди на гражданите на конкретния град и с влиянието върху околната среда, умният проект губи това свое си „определение“. За това и проектите, които фондът се стреми да финансира, са не само финансово устойчиви, не само технологично умни, но най-вече отговарящи на нуждите, възможностите и изискванията на ползвателите им, на гражданите, на обществото.

Презентацията на ФУГ в рамките на форума, може да откриете тук - Presentation smart cities.pdf