Фонд за устойчиви градове се включи в Срещата на бизнеса в Стара Загора и региона

Г-жа Надя Данкинова, изпълнителен директор на ФЛАГ и представител на Фонд за устойчиви градове, все участие в Среща на бизнеса в Стара Загора и региона, която се състоя на 04 април 2019 г. в Парк-хотел Стара Загора. Събитието е част от платформата за дискусии Капитал Градове, чиято цел е да разкаже за проектите, предизвикателствата и успехите в българските градове, както и да даде възможност за диалог между активните компании в областта.

В панел, посветен на бъдещето на област Стара Загора, бизнес-климата и идеите за развитие, г-жа Данкинова представи възможностите за финансиране, които предоставя ФУГ, за проекти, свързани с подобряване на градската среда, развитие на индустриални зони, спортна и културна инфраструктура, туризъм и културно наследство. Акцент в дискусията с участието на г-н Живко Тодоров, кмет на Стара Загора и Даниела Коева, зам.-кмет на община Казанлък, бе общия стремеж на двата града за икономически растеж на областта и бъдещите стъпки в посока по-тясно регионално сътрудничество. Двете общини ще се възползват от възможностите, които предоставя ФУГ като фонд за градско развитие за Южна България за проекти, свързани с градската среда и развитие на културното наследство.